Naar inhoud

5.Werkmethode

De biografische wand

Biografische dienstverlening is een professionele werkwijze die kansen tot ontwikkeling in de menselijke levensloop wil ondersteunen.

Biografie = levensbeschrijving We zullen op zoek gaan naar de rode draad in de levensloop van iedere bewoner. Welke zin en dynamiek komt tot uiting in deze unieke levensloop?

Dienstverlening = het verlenen van diensten We willen onze dienst zo organiseren dat we ieders individuele mogelijkheid tot "meebepalen; tot sturend handelen in het eigen leven; tot bewust omgaan met eigen lot" maximaal willen ondersteunen.

We leven ons in de leefwereld van de bewoner in en krijgen zo aandacht voor de mogelijkheden,  behoeften en verwachtingen van de resident en zijn familie. De zorg voor de bewoner doet recht aan alle dimensies van het mens zijn. Elke discipline leeft zich in en draagt vanuit een eigen invalshoek haar steentje bij.

Samen met heel het team zoeken we naar wat we best wel of beter niet doen in ons dagelijks contact. We denken creatief na over de geschikte aanpak, activiteiten op dienst die we de residenten kunnen aanbieden, zowel in dagelijkse contacten als op belangrijke momenten in het leven van de bewoner. Hierbij gaan we uitnodigend te werk, houden we rekening met het individuele tempo en respecteren we de intimiteit van ieders levensloop.

 

Overzicht: