Naar inhoud

Welzijn

De maatschappelijk werker, animatoren, muziektherapeute en levensbeschouwelijk begeleider creëren een positief leefklimaat voor bewoners, familie en bezoekers. Zij bevorderen allen op hun manier het sociaal contact, de eigenwaarde en de autonomie van de bewoner en garanderen het recht op totale ontplooiing. De integrale aanpak staat op de voorgrond en vrijwilligers zijn hierbij een belangrijke schakel. 

Klik hier voor een virtuele rondleiding doorheen de nieuwbouw

Overzicht: