Naar inhoud

3.Zorg voor personen met dementie

Vergeet dementie, onthou mens

We willen elke bewoner die lijdt aan dementie specifiek begeleiden. Hierbij willen we rekening houden met het stadium van dementie waarin de persoon zich bevindt.
Voor ieder van hen willen we een thuis creëren waar we tegemoet komen aan de belangrijkste reden van opname: nood aan veiligheid.


Onze doelstellingen t.a.v. personen met dementie zijn:

  • We geloven dat een zorgzame nabijheid leidt naar vertrouwen en rust.
  • We willen iedere bewoner uitnodigen om, binnen de marges van het eigen kunnen, nog zelf keuzes te maken om zo optimaal mogelijk te functioneren.
  • Bewoners kunnen er op rekenen dat wij op een aangepaste wijze met hen communiceren.
  • We willen structuur bieden in dagindeling en woonomgeving.
  • We zijn er niet voor verlegen om bewoners die lijden aan het ziektebeeld dementie maximaal maatschappelijk te integreren in het gebeuren in en om het woonzorgcentrum (uitstappen, cafetaria, ergotherapie, …), voor zover dit een meerwaarde betekent voor de bewoner zelf.
  • We willen een fixatiearm beleid voeren waarbij we voortdurend een evenwicht zoeken tussen veiligheid en vrijheid.

We zijn er van overtuigd dat het gedrag van de bewoner gedeeltelijk begrijpbaar is vanuit biografisch perspectief. 

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's