Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

WZC- bezoekplan vanaf 10 juni 2020

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
corona
WZC-BEZOEKPLAN VANAF 10 JUNI 2020
 1. Sociale contacten kunnen met 10 personen per week

Deze regel geldt per individu en de groep van 10 mag per week veranderen. Dit geldt ook in het woonzorgcentrum. Hier start het nieuwe bezoekplan op woensdag 10 juni 2020.

2. Steeds is correcte handhygiëne verplicht. 

a) Was uw handen correct. Er worden buiten extra wasbakjes geplaatst.
b) Er is handalcohol ter beschikking aan elke inkom, op de kamers en in de gang voor toegang tot Freesia. 

3. Activiteiten doen we liefst in open lucht.  

a) Immaculata beschikt over een prachtige tuin. Die werd ter hoogte van de leveranciersingang  (Oude Godstraat, rechts van de parking) afgesloten voor extern publiek. Daardoor kunnen bewoners met familie veiliger wandelen.
 
b) In de tuin mogen bewoners worden vergezeld door maximum 9 personen uit eigen kring. Groepen mogen niet groter zijn dan 10 personen – kinderen inbegrepen. Dat geldt zowel thuis, buitenshuis als bijvoorbeeld in restaurants.  c) Om een wandeling te maken haalt bij voorkeur één en maximum twee personen de bewoner van de wooneenheid naar buiten; de rest van de groep wacht buiten in de tuin. U behoudt steeds de 1,5 meter social distancing tussen de verschillende familiebubbels. Het dragen van een chirurgisch mondmasker op wandel buiten is aan te raden wanneer social distancing niet kan gegarandeerd worden.
d) Er worden meer tuinmeubelen geplaatst. e) Is er een WZN-animatieactiviteit aan de gang? Ga dan niet bij de activiteit voor andere doelgroepen. f) Voor het openstellen van Café Klets-kop voor bezoekers is het wachten op verdere richtlijnen voor de ouderenzorgsector. Wij voorzien dat de piaggio bij goed weer uitrijdt in de tuin.  Bij slecht weer parkeert die op het terras van Café Klets-kop, op weekdagen én in het weekend van 14.00 - 17.00 uur.  Het gaat om een “take-away” met een drankje of hapje. Het aanbod varieert dag per dag. g) Ook voor verplaatsing buiten het domein en bezoek elders is het wachten op de eerstvolgende aanpassing van de richtlijnen voor de ouderenzorgsector.
 
 
Extra voorzorgsmaatregelen bij contact met risicogroepen (op eigen kamer).   

a) U betreedt het gebouw via de hoofdingang. Elke bezoeker draagt een chirurgisch mondneusmasker. Nu we het risico op besmetting vergroten door extra bezoekers toe te laten, willen we dat iedereen in huis, van op de parking, in de circulatieruimtes en op de kamer altijd een chirurgisch mondmasker draagt.

U brengt dit zelf mee. Voorzie zo mogelijk ook een masker voor de bewoner. Het gebruik van een gezichtsscherm kan een alternatief zijn voor het dragen van een mondneusmasker.  

Te koop bij apotheker of supermarkt. Dit is vanaf heden ook zelf te voorzien door partners die reeds konden blijven eten. Mondmasker vergeten? Masker is te koop aan onthaal tijdens werkuren voor €1,5/stuk zolang de voorraad strekt. Voor de faceshield is het €5,00/stuk. 
 

Alle medewerkers stimuleren de uitvoering van deze afspraken, zonder uitzondering. Inbreuken worden onmiddellijk gemeld aan een lid van het management.
 
b) De gezondheid en goesting van de bewoner bepaalt de duur van het bezoek
 
Extra richtlijnen bij contact op de kamer

a) Knuffelen binnen de eigen bubbel van tien mag. Deze dichte contacten zijn weer toegestaan.  Toch adviseren we ook op de kamer best nog altijd een veilige afstand te respecteren.  

b) Gelet op de kameroppervlakte en het totaal aantal klanten in huis, beperken we bezoek op de kamer tot maximum 2 bezoekers + bewoner. Drie mensen mogen dus samen aanwezig zijn. Voor koppelkamers zijn dat 4 personen (twee bewoners en twee bezoekers)
 
c) De bewoner behoudt te allen tijde de keuzevrijheid om al dan niet bezoek te ontvangen en te bepalen wie bij hem of haar op bezoek komt. 

d) Bezoek kan op elk tijdstip INDIEN afgesproken met een familie-BUBBEL-verantwoordelijke! 

e) Aan het einde van elk bezoek verlucht de bezoeker de kamer. 
 
De contact tracer

Voor elke BUBBEL van 10 rond een bewoner duidt de bewoner zelf of iedere familie één familielid/vriend als verantwoordelijk contact tracer aan. Die maakt de bezoekagenda aan en houdt in het oog dat maximum twee bezoekers per bezoekmoment en maximum tien bezoekers per week langskomen. De verantwoordelijke vult het volgend document in en stuurt dit terug naar immaculata@wznedegem.be of geeft dit af aan het onthaal voor de eerste bezoeker het gebouw betreedt. 
 
Invulformulier contact tracing
Elk bezoek wordt geregistreerd met datum en uur, naam, adres, telefoonnummer en band met bewoner.  

Best voor woensdag 10 juni informeert de contact tracer reeds de eerste 10-personenbubbel rond de bewoner. Ieder bezoek dient best vooraf overlegd te worden met de verantwoordelijke contact tracer. Op die manier kan die de registratie in het oog houden.
 
Een derde bezoeker op de kamer, wachten op de wooneenheid of in huis, wordt geenszins toegestaan. Families spreken best een tijdsblok af.
 
Voor bewoners zonder familie of zonder verklaring beslist het woonzorgcentrum. Het WoonZorgNetwerk Edegem zal dan het bezoek registreren en regisseren.
 
De contactlijst kan op elk moment door een directielid worden opgevraagd in het kader van contact tracing bij besmetting.
 
Extra richtlijnen bij contact op de wooneenheid

a) Indien medebewoners geen deel uitmaken van uw familiebubbel, houdt u afstand.   

b) Bezoek heeft geen toegang tot de verpleegpost

c) Maximum 1 familielid kan de bewoner van en naar de eetruimte op de eigen wooneenheid begeleiden. De aanwezigheid daar blijft beperkt tot de strikt noodzakelijke tijd. Enkel de geregistreerde maaltijdbegeleiders blijven aanwezig.  

d) Gemeenschappelijk sanitair op de wooneenheid blijft gesloten voor publiek.  

e) Bewaar ook afstand met personeel. Zij behoren niet tot de bubbel van tien. 
 
Extra richtlijnen bij contact door verplaatsing in het gebouw

a) Bezoekers wandelen niet onnodig door het gebouw om kruising tussen wooneenheden zoveel mogelijk te vermijden.

b) Social distancing wordt gegarandeerd waar mogelijk. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen. Ook in de lift. 

c) Gemeenschappelijk sanitair in de inkomhal wordt regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd. We vragen ook een offerte voor een systeem tot “zelfspray”-desinfectie.
 
 
Onze bubbel is groot!
Rekent u even uit? 190 bewoners met een persoonlijke bubbel van 10 mensen / week = 1900 contacten per week + 200 personeelsleden & 75 vrijwilligers en stagiaires (die allemaal ook in een bubbel van  10 contacten hebben) …

Daarom zijn volgende maatregelen nog wel van toepassing:
  • De toegang vrijwilligers blijft beperkt tot GEREGISTREERDE VRIJWILLIGERS.
  • Huisdieren zijn nog niet toegelaten.
  • Familiefeestjes (ook al is dit minder dan 10) kunnen nog niet.
 
Extra informatie rond afbouw van corona-maatregelen

Was en boodschappen
Gezien nu toegang tot de kamers mogelijk is kan 1 persoon zelf de was op- en afhalen op de kamer. Ook boodschappen worden vanaf woensdag niet meer door het personeel van en naar de wooneenheid gebracht.

Noodzakelijke consultatie in het ziekenhuis
Een lid van de bubbel kan instaan voor begeleiding en vervoer van en naar de afspraak.Wij vertrouwen er op dat u de route en tijd beperkt tot het strikt noodzakelijke.

Inrichting en ontruiming kamer
Bij een nieuwe opname of bij het einde van een opname kunnen maximum 2 personen de kamer inrichten / ontruimen, dit na afspraak met sociale dienst.

Geen begeleid afstandsbezoek meer
De geplande afspraken voor zaterdag 13 juni alsook voor Freesia worden nu vervangen door deze versoepelde bezoekersregeling en gaan dus niet meer door, net als de bel- en wuifmomenten. Ook de Skype- en Whatsapp-momenten worden gestopt.

Openingsuren onthaalbalie
De extra openingsuren voor onthaalbalie worden afgerond. We voorzien het onthaal opnieuw zoals voorheen: van 08u30-17u00 op weekdagen, in het weekend aan de babbelbox.
 
Bij hoogdringendheid buiten kantooruren belt u bij voorkeur rechtstreeks met de eigen wooneenheid.

Aster: 03 450 84 25
Begonia: 03 450 84 26
Calla:  03 450 84 27
Dahlia: 03 450 84 23
Edelweiss: 03 450 84 22
Freesia: 03 450 84 24
 
 
De veiligheid van bewoners en medewerkers blijft een absolute basisvoorwaarde bij de bezoekregeling.
Bezoek bij een bewoner kan enkel plaatsvinden als de bewoner (die bezoek wil ontvangen) én de bezoekers gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19.

Uitzondering hierop wordt gemaakt in hoogstnoodzakelijke situaties zoals palliatieve of kritieke toestand.  Uitzonderingen worden beslist door de directeur, na afstemming met de CRA en eventueel de bewoner.
 
Het woonzorgcentrum kan altijd beslissen om een stap terug te zetten in de bezoekvoorwaarden en dit voor het hele huis, een wooneenheid (bv. bij besmetting of uitbraak, logistieke problemen, personeelstekort …) of een bewoner.  Dit wordt snel en duidelijk gecommuniceerd en gemotiveerd.  Op dat moment kunnen bel-wuifmomenten of skypemomenten terug worden opgestart.
 
Ook de overheid kan steeds aanpassingen doorvoeren in de sector.
 
Hopelijk onnodig te zeggen: als een bezoeker de bezoekersmodaliteiten niet naleeft, kan hij bij een volgend bezoek geweigerd worden.
 
Beste familie, vanaf woensdag 10 juni is het aan u!

Vertrouwen - gezond verstand - algemeen belang

Het gaat om de veiligheid van uw familielid én de 189 medebewoners

Geef mee het voorbeeld! Stop mee het virus!
Datum van het bericht: woensdag 10 juni 2020