Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

UPDATE 13/03/2020: Verstrengde maatregelen rond bezoek en bewoners

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
corona

De maatregelen van het agentschap Zorg en Gezondheid zijn strenger geworden. Daarom zijn er ook enkele nieuwe maatregelen die het WoonZorgNetwerk Edegem hanteert. We proberen op die manier onze bewoners zo goed mogelijk te beschermen. 

De volgende maatregelen zijn van toepassing:


1. ALGEMENE MAATRGELEN VOOR ALLE WOONZORGCENTRA

A. Opnamestop voor nieuwe bewoners. Heropname van bewoners na hospitalisatie
  • zonder (mogelijke) COVID-19:  kan nog wel. 
  • na (mogelijke) COVID-19: mits 14 dagen isolatie op de kamer
B. Er geldt een algemeen bezoekersverbod. Vrij bezoek tussen 10u-18u mogen we niet meer toestaan.
 TOEGANG tot woonzorgcentrum is enkel mogelijk voor:
  • Eigen medewerkers 
  • Geregistreerde vrijwilligers en geregistreerde mantelzorgers
Wij ontvingen reeds heel wat aanvragen als geregistreerde mantelzorger.  Voor die mensen volgt nu een verdere screening, rekening houdend met de nieuwe strengere maatregelen.

Wie komt nu nog in aanmerking?
  • Aanvragers die ons schriftelijk engageren bereid te zijn essentiële zorgtaken uit te voeren bij meerdere bewoners. Essentiële zorgtaken zijn “hulp bij activiteiten dagelijks leven”:
BED: In en uit bed komen, aan- en uitkleden,
BROEK: Naar het toilet begeleiden
BOTERHAM: helpen bij het eten en drinken
BEWEGING: In een stoel gaan zitten en weer opstaan, bewegen en op de wooneenheid of beschermde binnentuin rondlopen, zinvolle activiteit op kamer of wooneenheid.
 
Het inschrijvingsformulier voor dit engagement vind je als bijlage onderaan. Gelieve dit door te sturen naar immaculata@wznedegem.be 
 
Weet: het gaat niet enkel om hulp aan het eigen familielid. Het gaat er om samen met het zorgteam ten dienste te staan van meerdere bewoners. We verzoeken familie met zorg-of verpleegdiploma ons dit extra te melden. Bij uitval personeel zijn het die mensen die we graag eerst aanspreken om continuïteit in verpleegzorg mee te verzekeren, ook ’s nachts.

Momenteel stelt zich nog geen probleem in onze personeelsbezetting.
De directie bepaalt hoeveel geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers nodig zijn in het woonzorgcentrum voor het uitvoeren van essentiële zorgtaken. Wij werken momenteel aan dit bezettingsoverzicht. Enkel op die momenten mogen de aangewezen personen het gebouw betreden.

C. Er geldt een algemeen verbod voor bewoners om het gebouw te verlaten.  De maatregel verplicht ons te zeggen dat bewoners die op eigen initiatief of op vraag van verwanten Immaculata verlaten, bij terugkeer beschouwd worden als een vermoedelijke COVID-19 bewoner. Zij worden minstens 14 dagen op de kamer gesoleerd.
 

Download

Datum van het bericht: vrijdag 13 maart 2020