Naar inhoud

OCMW-raad

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn behoort, tenzij de wet het anders bepaalt. De vergaderingen van de Raad hebben plaats in de zetel van het OCMW.  Elf raadsleden werden verkozen door de gemeenteraadsleden. Hun mandaat geldt voor zes jaar. Op 7 januari 2013 werd de nieuwe OCMW-Raad geïnstalleerd. De raadsleden legden één voor één hun eed af tegenover de (nieuwe) voorzitter van de gemeenteraad, de heer Philippe Muyters. Mevrouw Brigitte Vermeulen-Goris werd opnieuw tot voorzitter van de OCMW-Raad gekozen. Het is haar tweede legislatuur als voorzitter.

Zie hieronder de samenstelling, foto's werden genomen door Marc De Roeck.

 

Agenda & Notulen Samenstelling